Arkitektfirmaet AB Cedergreen
HEM | KOMPETENSER | REFERENSER | LÄNKAR
 
 
 
Dansk   Svensk

Vores kompetenser

Arkitektfirmaet AB Cedergreen´s rådgivning sker med primärt fokus på byggnadens funktion, logistik, estetik och inte minst signalvärde. En optimal lösning är inte nödvändigtvis liktydigt med en utökning av byggnadens areal. De byggnadsmässiga ändringarna anpassas för att i möjligaste mån utgöra en förräntningsbar och framtidssäkrad investering för kunden/byggherren även vid en senare eventuell avyttring.

Några av de kärnkompetenser/huvudområden som AB Cedergreen förfogar över för att uppnå detta mål är:

Aktiv byggherrerådgivning
Uppmätning och registrering
Optimering av befintliga byggnader
Skissarbete
Byggteknisk rådgivning
Brandteknisk rådgivning
Detaljprojektering
Besiktning
Projektledning
Kvalitetsansvar (Sverige)
Koordination: myndigheter, övriga
rådgivare, entreprenörer m.fl.

Projektutveckling

Produktutveckling/internationell patentering

Allt material, undantaget skissarbete, framställs digitalt i möjligaste mån. Projektering utförs med AutoCADTM.

 

 

 Se våra referenser

Ny bydel - förslag, Vinterhamnen – Stochkolm (S)

 
Asmild Dige 3 | DK-8800 Viborg | Tlf. (+45) 31 35 72 74 | info@abcedergreen.dk