Arkitektfirmaet AB Cedergreen
HJEM | KOMPETENCER | REFERENCER | LINKS
 
 
 
Dansk   Svensk

"AS-BUILD tegninger"

Flere og flere installatører oplever at de bliver mødt med et krav fra kunderne om at dukumentere deres tekniske installationer i form af kloak, EL-, VVS- og ventilationsinstallationer efter endt arbejde - også selvom der kun er tale om mindre anlæg eller ændringer til disse.

Det hænder desværre ofte at denne dokumentation bliver nedprioriteret, simpelthen fordi der ikke er tid eller resourcer nok til at udarbejde disse tegninger til kunden. Som en nødløsning fremsendes ofte håndtegninger eller andre former for mere eller mindre indforståede notater, som kan være vanskelige for udenforstående at sætte sig ind i og forstå. Stiller bygherren samtidigt krav om at dokumentationsmaterialet skal være udarbejdet digitalt, vil endnu flere installatører komme i klemme, da dette typisk ikke er en del af kernekompetencen i de mindre kloak-, EL- og VVS-firmaer.

Det er rigtigt ærgerligt at et veludført installationsarbejde bliver bedømt på et "lille" manglende dokument - som umiddelbart kan synes ubetydeligt - når nu alt ellers virker som det skal.

For kunden derimod er dette dokument rigtigt vigtigt! "As-build" tegningen danner nemlig hele grundlaget for driftfolkenes ibrugtagelse af det leverede system. Tegningen samt øvrige relevante data omkring anlægget up-loades til driftafdelingens "Facility-management program". Først når dette er sket er anlægget fuldt ud integreret i bygningen.

Selv for dig som privatperson er der god mening i at have en målfast tegning, der viser de rigtige/ aktuelle forhold - ikke mindst når du evt. står og skal sælge din bolig. En korrekt tegning kan spare dig for rigtigt meget besvær og for mange penge, hvis uheldet er ude.

Arkitektfirmaet AB Cedergreen tilbyder nu også installatører men også private muligheden for at få udarbejdet digitale "as-build tegninger".

Hovedtegninger af de bygningsmæssige installationer og de primære føringsveje udarbejdes tillige til brug for for ejendomsforvaltninger m.fl. i facility management-mæssig sammenhæng.

 

 

 

 
Asmild Dige 3 | 8800 Viborg | Tlf. 31 35 72 74 | info@abcedergreen.dk