Arkitektfirmaet AB Cedergreen
HEM | KOMPETENSER | REFERENSER | LÄNKAR
 
 
 
Dansk   Svensk

Välkommen till Arkitektfirmaet AB Cedergreen

Arkitektfirmaet AB Cedergreen är en rådgivande arkitektverksamhet inom byggbranschen. Firman har sitt kontor i Viborg (Danmark) och drivs av arkitekt Christian Cedergreen. Företaget vänder sig både till privatpersoner och företagskunder i Sverige och Danmark.

Arkitektfirmaet AB Cedergreen är en omvandling av ett svenskt aktiebolag vilket etablerades 2006 som en direkt fortsättning på en dansk rådgivningsverksamhet grundad 1991.

Verksamheten spänner från optimering och ombyggnationer av existerande hus till ny- och tillbyggnationer från 5 m2 till över 10,000 m2. Hitillsvarande arbetsuppgifter har bland annat innefattat stadsplanering, institutioner, hyresrättsföreningar, fastighetsbolag, industri- och produktionsfastigheter, butiker, kontorsbyggnader, enfamiljshus samt fritidshus.

Arkitektfirmaet AB Cedergreen verkar även som extern rådgivare åt arkitekt- och ingenjörsföretag i Danmark. Företagets verksamhet innefattar även projekt- och produktutveckling, främst inom byggbranschen.


Läs mer om våra olika typer av uppdrag.

Nytt typhuskoncept

För närvarande pågår arbete med att utveckla ett nytt koncept
för enfamiljshus i funkis-stil under namnet Casacubus tillsam-
mans med en tillverkare/entrepenör. Husen är till en början av-
sett för den svenska marknaden.

Utöver att vara estetiskt stil rena eftersträvas att husen skall va-
ra godkända som 0-energihus även om de uppföres med rela-
tivt stora fönsterytor.

 

 

 

 
Asmild Dige 3 | DK-8800 Viborg | Tlf. (+45) 31 35 72 74 | info@abcedergreen.dk