Arkitektfirmaet AB Cedergreen
HJEM | KOMPETENCER | REFERENCER | LINKS
 
 
 
Dansk   Svensk

Arkitektfirmaet

Arkitektfirmaet AB Cedergreen er en rådgivende arkitektvirksomhed inden for byggebranchen.
Firmaet, som er beliggende i Viborg og til daglig drives af arkitekt/bygningskonstruktør Chris-
tian Cegreen henvender sig både til private og professionelle kunder i Danmark og Sverige.

Arkitektfirmaet AB Cedergreen er fortsættelsen på et tidligere svensk aktieselskab, der blev
etab leret i 2006. Forud for den svenske virksomhed, har rådgivningen fundet sted i Danmark
siden 1991.

Virksomhedens opgaver spænder fra optimering og ombygning af eksisterende huse til ny-
og tilbygninger fra 5 m² til over 10.000 m². Arbejdsområderne har indtil videre omfattet: byud-
vikling, institutioner, boligselskaber, industri, produktionsfaciliteter, butikker, kontorbygninger, énfamiliehuse samt sommerhuse mm.

Arkitektfirmaet AB Cedergreen fungerer tillige som ekstern rådgiver for andre arkitekt- og in-
geniørfirmaer i Danmark. Virksomheden beskæftiger sig yderligere med produkt- og projekt-
udvikling, som primært er relateret til byggebranchen.

Læs mere...
Ny udsigt?

På én af Viborgs smukkest beliggende grunde med panoramaudsigt over bl.a. Nørresø samt
Søndersø har Arkitektfirmaet AB Cedergreen udarbejdet et ombygningsprojekt for et énfamilie-
hus på 200 kvadratmeter fordelt på to plan. Udsigt, hus og projekt er realisérbart ved henvend-
else til Danbolig Viborg, att: Bent Kohls, tlf: 8882 0160.

Facade mod nord, projektforslag.

Facade mod syd, projektforslag.

 


Installatører (VVS & ventilation)

Arkitektfirmaet AB Cedergreen kan nu også tilbyde installatører m.fl muligheden for at få ud-
arbejdet digitale "as-build tegninger".

Hovedtegninger af de bygningsmæssige installationer og de primære føringsveje udarbej-
des tillige til brug for for ejendomsforvaltninger m.fl. i facility management-mæssig sammen-
hæng.

Læs mere...

 

Vestre Landsret Viborg:

Caverion A/S har, ud over at være underentreprenør i udførelsesfasen, tillige vundet driften af den nye Vestre Landsret i Viborg. I denne forbindelse har man benyttet Arkitektfirmaet AB Cedergreen til at sikre kvaliteten af de udførte arbejder inden man overtager og drifter bygningen.

Hvad siger kunderne:

"Vi kan på det varmeste anbefale Arkitektfirmaet AB Cedergreen som rådgiver. Vi har i vores projekt været afhængig af en stor frihed og tillid i proces-forløbet. Vi havde brug for en rådgiver som kunne tænke ud af boksen og som havde benene godt plantet i den jyske muld. Vi havde behov for et firma, som dedikerede sig i projektet og ikke kun lavede arkitekttegningerne. Rådgivningen og sagsbehandlingen var den komplicerede del, da både kommunale forvaltninger og statslige styrelser skulle involveres. Heldigvis for os har Arkitektfirmaet AB Cedergreen ikke kun levet op til vores forventninger, man har også overgået disse, ikke mindst igennem det enorme netværk i alle brancher".

M2 Ejendomsudvikling - 7500 Holstebro

 

"Vores erfaring med anvendelsen af Arkitektfir-
maet AB Cedergreen, er at du får stor værdi for
pengene!
Opgaven var at skitsetegne vores om-/tilbygning, samt tegninger til kommunen, således at vi dels
kunne vise håndværkerne, hvad der skulle laves
og dels få vores byggetilladelse uden alt for meg-
et bøvl og tidsforbrug. På begge punkter er der le-
veret over forventning! Byggetilladelsen gik igen-
nem på ca 1½ uge incl. forsendelse frem og til-
bage på godt forarbejde fra Arkitektfirmaets side.
Ved ind hentelse af tilbud, var der over hele lini-
en en god tilbagemelding fra de spurgte hånd-
værkere, der fandt tegningerne yderst anvende-
lige, i forhold til grundlag for tilbudsgivning. Det
har især lettet arbejdet med at få konkretiseret,
hvad håndværkere skal lave og gør vores sam-
lede projekt billigere end ellers".

Christian S - 8240 Risskov

 

Øget værdi uden at bygge?!

God arkitektrådgivning er ikke nødvendigvis ens-
betydende med store nye byggerier. Et af Arkitekt-
firmaet AB Cedergreen' s store fokusområder er
at tilføre mest mulig værdi inden for eksisterende
rammer, såfremt opgaven og ikke mindst byg-
ningen tillader dette...

Læs mere...

 

 
       
 
Asmild Dige 3 | 8800 Viborg | Tlf. 31 35 72 74 | info@abcedergreen.dk